2 Ocak Merkez Bankası'ndan son dakika 'faiz' kararı! (Temerrüt faizi nedir?)

TCMB, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranını yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını 385 Türk lirası olarak belirledi. Belirlenen bu oran ve tutar, 1 Ocak 2021 tarihiden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

2 Ocak Merkez Bankası'ndan son dakika 'faiz' kararı! (Temerrüt faizi nedir?)

TCMB, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranını yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını 385 Türk lirası olarak belirledi. Belirlenen bu oran ve tutar, 1 Ocak 2021 tarihiden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

2 Ocak Merkez Bankası'ndan son dakika 'faiz' kararı! (Temerrüt faizi nedir?)
Editor: Faruk ÇAK
02 Ocak 2021 - 14:59

TCMB'nin Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak tespit edildi.

Belirlenen bu oran ve tutar, 1 Ocak 2021 tarihiden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

TEMERRÜT FAİZİ NEDİR?

Temerrüt var olan borçların sebepsiz şekilde ödenmemesi, temerrüt faizi ise bu dönemde faizin, borçların üstüne binmesi durumudur. Tam anlamıyla temerrüt faizi, gecikme faizi ile aynı manaya gelmemektedir. Daha anlaşılır şekilde anlatmak gerekirse, temerrüt faizi, gecikme faizinden bir sonra varlık gösteren aşamadır.

Kredi anaparasının kapaması ya da kredi taksitinin ödeme zamanı geldiğinde, borçlu bu ödemeyi zamanında yapmazsa ertesi günden itibariyle öncelikle gecikme faizi işletilmeye başlar. Hukuki olarak da, sözleşme ile belirlenen, borçluya tanınan süre aşılıp da takip durumu ortaya çıktığında, temerrüt faizi işletilmeye başlanır. Temerrüt faizi, gecikme faizine göre daha yüksek oranlarda belirlenen bir tür ceza yaptırımıdır.

TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ NASIL HESAPLANIR?

Ticari temerrüt faizi, ticari işlerde biriken, herhangi bir sebep olmaksızın veya sebep gösterilmeksizin ödenmeyen borçlara uygulana faize denir. 3095 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Kanunda bu şekilde ödeme yöntemi belirtilmiştir. Ticari temerrüt faizi hukuka ayrı bir durumdur. Bu faiz oranı her yıl değiştiğinden bireysel olarak hesaplamak kolay değildir. Ancak bunun hesabı internette uygulamalar aracılığıyla yapılmaktadır. Oradan yardım olarak doğru bir hesaplama sonucu elde edilmiş olur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum