Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Katılım fonu kurma sürecini başlattık" dedi. Ayrıca Bakan Albayrak, Türkiye'yi faizsiz finansın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Katılım fonu kurma sürecini başlattık" dedi. Ayrıca Bakan Albayrak, Türkiye'yi faizsiz finansın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında önemli açıklamalar
Editor: Fark Haber
14 Haziran 2020 - 23:47


Hazine ve Maliye Bakanı , İslam si ve Finansı Konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Katılım fonu kurma sürecini başlattık" dedi.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Ekonomide bir karşılığı olmasına özen gösteren, bunun yanında spekülatif işlemlerden uzak duran risk paylaşımı yoluyla üretime ortak olmayı esas alan katılım finans kuruluşları, bizim için stratejik öneme sahiptir. Küresel finansal krizin ardından katılım finans sisteminin bu saydığım avantajları net olarak görülmüş, sektörün gelişimi tüm dünyada ivme kazanmıştır. Türkiye'de katılım finans kuruluşları 2005'te yasal olarak banka statüsü kazanmış, o tarihten bu yana yıllık yüzde 23'lük büyüme hızıyla konvansiyonel bankaları geride bırakmış, aktif büyüklüğü olarak pazar payı ise yüzde 2,4'ten 6,5'e yükselmiştir.

Ayrıca yakın dönemde emeklilik yatırım fonları içerisinde, katılım yatırım fonları da hızla artarak yüzde 16'lı seviyelere kadar ulaşmıştır.

SÜRECİ BAŞLATTIK
Tüm bu olumlu göstergelere rağmen maalesef gelinen noktada katılım finans kuruluşlarının sahip oldukları potansiyeli, henüz yeterince değerlendirmediğini görüyoruz. Bu kuruluşların hak ettikleri pazar payına kavuşabilmeleri için, ürün ve hizmet çeşitliliği ile fiyatlamada konvansiyonel finans kuruluşları ile rekabet edebilecek seviyeye gelmeleri gerekmektedir. Bunun için hem finans, hem de fıkıh eğitimi almış, piyasayı ve müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi anlayan yüksek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç vardır.

Türkiye'de faizsiz finans denildiğinde akla ilk katılım finans kuruluşları gelmektedir. Oysa ki faizsiz finansın sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında da çok büyük bir potansiyeli mevcuttur. Bu anlamda katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilerek her türlü risk grubuna hitap edecek düzenlemeleri devreye almaya başladık. Ayrıca ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için katılım veya finans fonu kurma sürecini başlattık. Başta kitle fonlaması olmak üzere, alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşmasıyla ilgili destekleyici adımlar atıyoruz.

TÜRKİYE MERKEZ OLACAK
Özetle, faizsiz finans sisteminin Türkiye ekonomisi içerisindeki yerini güçlendirecek tüm araç ve mekanizmaları devreye alıyoruz. Hedefimiz gelişmiş Türkiye'yi, gelişmiş finansal alt yapısı, genç dinamik nüfusu ve nitelikli iş gücünün yanında jeostratejik konumuyla İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla faizsiz finansın merkezi haline getirmektir.


YORUMLAR

  • 0 Yorum