Yaz tatili iptal mi? MEB açıklamaları son dakika ilkokul, ortaokul, lise okullar yazın açık mı olacak?

Yaz tatil iptal mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazın yapılacak telafi eğitimi açıklamasından sonra yaz tatili iptal mi sorusuna yanıt aranıyor. Okullar yazın açık mı olacak? Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim öğretime Mayıs ayı başına kadar ara verilmişti. Dün gece TBMM’de yasalaşan telafi eğitimleriyle ilgili tasarının ardından yaz tatili iptal mi sorusu gündeme geldi. Okullar yazın açık mı olacak? İşte detaylar…

Yaz tatili iptal mi? MEB açıklamaları son dakika ilkokul, ortaokul, lise okullar yazın açık mı olacak?

Yaz tatil iptal mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazın yapılacak telafi eğitimi açıklamasından sonra yaz tatili iptal mi sorusuna yanıt aranıyor. Okullar yazın açık mı olacak? Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim öğretime Mayıs ayı başına kadar ara verilmişti. Dün gece TBMM’de yasalaşan telafi eğitimleriyle ilgili tasarının ardından yaz tatili iptal mi sorusu gündeme geldi. Okullar yazın açık mı olacak? İşte detaylar…

Yaz tatili iptal mi? MEB açıklamaları son dakika ilkokul, ortaokul, lise okullar yazın açık mı olacak?
Editor: Fark Haber
19 Nisan 2020 - 22:39

Okullar yazın açık mı olacak? Yaz tatili iptal mi? Telafi eğitiminin yasalaşmasıyla birlikte gözler MEB açıklamalarına çevrildi. Öğrenciler ve veliler yaz tatili iptal mi sorusuna yanıt arıyor. Hali hazırda milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi uzaktan eğitim alıyor. Mayıs başına kadar okullar tatil edilmişti. Şu andaki MEB takvimine göre okulların 4 Mayıs itibariyle açılması bekleniyor. Peki, yaz tatili iptal mi? İlkokul, ortaokul, lise okullar yazın açık mı olacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mart ayında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların tatil açılacağı tarihle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Okulların kapalı olacağı sürenin 30 Nisan'a uzatıldığını ilan etmişti. Henüz bu tarihle ilgili bir değişiklik bulunmuyor. Okulların 4 Mayıs itibariyle açılması bekleniyor.

 

 

YAZ TATİLİ İPTAL Mİ?

Bakan Selçuk, "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." dedi.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM tarafından kabul edildi. Kanuna göre, üniversitelerde, ilk ve orta okul öğretiminde yaz tatilinde eğitim verilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izin sürelerine kısaltma yapılabilecek. İşte kabul edilen kanun teklifinin detayları;

 

 

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

 

 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER NE OLACAK?

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, usta öğretici ve ücretli öğretmenlere uzaktan eğitim veya telafi görevi verilebilecek.

MEB Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişiklik yapılarak (geçici maddeler eklenerek) Usta Öğretici ve Ücretli Öğretmenlere görevde iken aldıkları ek ders ücretlerini almaları düzenlenmiştir.

Karara göre usta öğretici ve ücretli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi, görev verilmesi halinde, uzaktan eğitim faaliyetlerine katılacaklar. İleride telafi eğitimi yapılması halinde ücretli öğretmen ve usta öğreticilere telafi eğitiminde ücret ödenmeyecek. Uzaktan eğitim ve telafi eğitimini yerine getirmeyen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerden ücretleri geri alınacak.

Ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere ek dersleri 23 Mart'tan geçerli olmak üzere ödenecek.

 

 

YÜKSEK LİSANS DÜZENLEMESİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama şartı aranacak.

Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkanı sağlanacak.

Açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. Üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilecek.

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının tabi olduğu disiplin hükümleri, konu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alınarak bilimsel özerkliğe uygun ve günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanı dışında iş sözleşmesiyle çalışan personel hakkında İş Kanunu, memurlar hakkında Devlet Memurları Kanunu'nun uygulanmasına yönelik düzenleme de yer alıyor.

Kanunla, rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan akademik personel ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunan personel ile memurlar için yetkili disiplin kurullarının teşkili düzenleniyor.

Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üniversite disiplin kuruluna yapılacak. Uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı itiraz başvurusunun yapılacağı disiplin kurullarının oluşumu ve yönetimi yeniden belirleniyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum